Klāvs Zālītis

Ražošanas Plānošanas nodaļas vadītājs – Ražošanas daļa

Daži no maniem kolēģiem