Artis Ābrams

Artis Ābrams

Metāla izstrādājumu rūpnīcas vadītāja vietnieks

Strādājiet kopā ar mani

Teamtailor

Darba devēja zīmols - nodrošina Teamtailor