Artis Ābrams

Artis Ābrams

Metāla izstrādājumu rūpnīcas vadītāja vietnieks

Teamtailor

Darba devēja zīmols - nodrošina Teamtailor