Artis Ābrams

Metāla izstrādājumu rūpnīcas vadītāja vietnieks – Ražošanas daļa

Daži no maniem kolēģiem